Navigace

Obsah

    Místní poplatky:

 

        Sazba poplatku za kalendářní rok: 450,- Kč na poplatníka 

    Úleva ve výši 100 Kč se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která

  1. dovrší v příslušném kalendářním roce 6 nebo méně let věku,
  2. dovrší v příslušném kalendářním roce 70 nebo více let věku,
  3. je studentem ve věku 15-26 let a je ubytována mimo území obce,

    d. je přihlášena v nemovité věci nacházející v odlehlých částech obce se v lokalitě nedostupné pro svozovou techniku (č.p. 13, 46, 95, 103, 111,             170, 173, a č.ev. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

    Úleva ve výši 100 Kč se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo      stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází v odlehlých částech obce v lokalitě nedostupné          pro svozovou techniku (č.p. 13, 46, 95, 103, 111, 170, 173, a č.ev. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).

        Splatnost poplatku: do 30. 9. příslušného kalendářního roku.

 

     

 

 

        Sazba poplatku za kalendářní rok: 100,- Kč za jednoho psa

                                                                     150,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

        Úleva ve výši 40,- Kč se poskytuje samostatně žijícím osobám pobírajícím starobní důchod.

        Splatnost poplatku: do 31. 3. příslušného kalendářního roku.