Navigace

Obsah

 

Územní plán ŠTUDLOV - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ č. 1

naleznete zde: https://www.valasskeklobouky.cz/uzemni-plan-studlov-uplne-zneni-po-zmene-c-1/d-474048/p1=35829

 

Územní plán Študlov


Opatření obecné povahy

P1 Textová část návrhu územního plánu

P2-1  Výkres základního členění

P2-2 Hlavní výkres

P2-3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

P3 Textová část odůvodnění územního plánu

P3-1 Příloha textové části odůvodnění územního plánu

P4-1 Výkres širších vztahů

P4-2a Koordinační výkres 

P4-2b Koordinační výkres zastavěná část

P4-3 Dopravní a technická infrastruktura - energetika a spoje

P4-4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu